Borstlift in 2 minuten

Borstlift

Vrouwen die een borstlift overwegen, doen dit vaak omdat de borsten slapper zijn geworden. Dit kan komen omdat de huid minder elastisch is geworden, omdat ze zijn afgevallen of ze een of meerdere zwangerschappen hebben gehad. Een borstlift geeft de borsten dan hun vorm en stevigheid terug.

Als de borsten in de loop der jaren hun stevigheid hebben verloren, geeft een borstlift een duidelijke verbetering van de vorm en stevigheid ervan. Het is mogelijk om een borstlift te combineren met een borstvergroting. Dit is een goede keuze als de borsten niet alleen slapper zijn geworden, maar bovendien ondervuld zijn.

Maak een gratis afspraak

Feiten over de borstlift

 • AnesthesieAlgehele anesthesie
 • Operatieduur1,5 - 2 uur
 • Hersteltijd2 - 3 weken

Wat kost een Borstlift

 • L
  Ingreep onder lokale verdoving
 • O
  Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N
  Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)
 • Borstlift
  O
  N
  € 3.600,-
 • Borstlift met een borstverkleining
  O
  N
  € 4.750,-
 • Borstlift met ronde siliconen prothesen
  O
  N
  € 4.700,-
 • Borstlift met anatomische prothesen
  O
  N
  € 5.950,-
 • Benelli borstlift
  N
  € 3.500,-
 • Benelli borstlift met ronde siliconen prothesen
  N
  € 4.400,-
 • Benelli borstlift met anatomische siliconen prothesen
  N
  € 5.650,-
 • Borstlift met verwijderen prothesen
  O
  N
  € 5.550,-
 • Borstlift met prothesenwissel (ronde prothesen)
  O
  N
  € 6.000,-
 • Borstlift met verwijdering kapselvorming en prothesenwissel (ronde prothesen)
  O
  N
  € 7.000,-
 • Borstlift met prothesenwissel (anatomische prothesen)
  O
  N
  € 7.250,-
 • Borstlift met verwijdering kapselvorming en prothesenwissel (anatomische prothesen)
  O
  N
  € 8.250,-
 • Meerprijs prothesen Mentor Coh. II
  € 500,-
 • Meerprijs prothesen Mentor Xtra
  € 850,-
 • € 30,25,-

Informatie

Borsten ontwikkelen zich in de puberteit. Grootte en vorm van de borsten zijn in de eerste plaats afhankelijk van erfelijke aanleg. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook gewichtsschommelingen, zwangerschap en conditie van huid en spierweefsel van invloed op de grootte en stevigheid van de borsten.

Vrouwen kunnen zich uitermate ongelukkig voelen door te slappe borsten. In veel gevallen kan een borstlifting uitkomst bieden.
Voor slappe borsten met nog aanwezigheid van voldoende borstweefsel kan een borstlift een uitstekende oplossing zijn. Bij slappe, lege borsten kan een borstlifting gecombineerd worden met een borstvergroting door het inbrengen van een borstprotheses. Het kan voorkomen dat er naast huid ook borstweefsel verwijderd moet worden. Dan zal de borstlift gecombineerd worden met een borstverkleining.
Na een borstlifting hebben de borsten meer volume en zijn ze steviger.

Benelli Borstlift

De Benelli-lift, ook wel de circum-areolar borstlift, genoemd is een type borstlift dat gebruikt kan worden bij matig hangende borsten. Deze Benelli-lift kan eventueel ook, net als de normale borstlift, op indicatie gecombineerd worden met een borstvergroting.
Een Benelli lift is een kleine lifting waarbij er alleen huid word weggehaald rondom de tepel. De borst wordt iets gelift, de tepelhof kan indien gewenst worden verkleind. Wanneer de Benelli borstlift wordt gecombineerd met een borstvergroting dan kan de borstprothese worden ingebracht via de tepelhof. Bij een Benelli borstlift is het niet nodig verticale en horizontale littekens te plaatsen die van de tepel naar de borstplooi en onder de borst lopen.
Wij werken enkel en alleen met de veiligste protheses. De protheses van Mentor hebben een soepele vaste vulling die natuurlijk aanvoelt. Bij de keuze van het type implantaat zijn uw lichaamsbouw en de conditie van uw huid en uw wensen van belang. U maakt uw keuze in overleg met de plastisch chirurg.

Gerelateerde behandelingen

Een borstlifting kan in sommige gevallen gecombineerd worden met een buikwandcorrectie. Dit wordt ook wel een mommy makeover genoemd. Vraag tijdens uw consult met de plastisch chirurg wat er mogelijk is. Het is afhankelijk van de zwaarte van de gecombineerde ingrepen of dit mogelijk is tijdens één operatie.

Alternatieve behandelingen

Een borstlift is geen medisch noodzakelijke ingreep. Als alternatief zou u de plastisch chirurgische ingreep niet kunnen ondergaan, en kunnen kiezen voor het gebruik van externe borstprotheses of padding om de slappe borsten te ondersteunen. Voor een borstlift zijn geen alternatieven. Wel kan, indien de borst in lichtere mate verslapt is, alleen het inbrengen van een een borstprothese een oplossing zijn.

Consult borstlift

Informatie over uw borstlift consult bij Boerhaave Medisch Centrum

Plastisch chirurg

Het consult vindt altijd plaats bij de plastisch chirurg die u gaat behandelen. Omdat iedereen verschillend is, kan pas tijdens het consult bij de plastisch chirurg worden vastgesteld of een bepaalde borstlifting bij u kan worden uitgevoerd. Tevens wordt bekeken welke borstlift voor u het meest geschikt is.
Het consult bestaat uit twee delen.

Eerst heeft u een persoonlijk adviesgesprek met de plastisch chirurg over de medisch inhoudelijke zaken en uw wensen ten aanzien van uw borstlifting. Daarna worden en foto’s gemaakt en zal hij uw borsten onderzoeken. Zaken die hierin een belangrijke rol spelen zijn de elasticiteit van de huid, de kwaliteit en hoeveelheid van het borstklierweefsel en eventuele onregelmatigheden in de borstklier. Gerichte informatie hierover helpt bij het maken van de juiste keuze. Uw borsten worden opgemeten. Op basis hiervan kan hij u een voorstel doen welke borstlift het beste aansluit bij uw wensen. Indien uw borstlifting gecombineerd gaat worden met een borstprothese zal de plastisch chirurg deze optie met u doornemen.
Voor de spiegel krijgt u dan de gelegenheid om uw wensen ten aanzien van uw borstlifting aan te geven en indien er gekozen wordt voor een implantaat zal de gekozen maat “gepast” worden om zo tot een gefundeerde keuze te komen.
Daarnaast zal de plastisch chirurg u voor en na foto’s laten zien van zijn eigen resultaten van een borstlifting. Ook worden de voor- en nadelen van de borstlifting, mogelijke complicaties en eventuele risico’s met u besproken. Het consult zal in totaal ongeveer 45 minuten duren.

Consulente

Aansluitend op uw eerste consult met uw plastisch chirurg heeft u een gesprek met uw consulente. Het doel van dit gesprek is u op de hoogte te brengen van de algemene gang van zaken die geregeld moeten worden rondom uw borstlifting. Wilt u meer lezen over uw eerste consult? Meer informatie over uw eerste consult in het Boerhaave Medisch Centrum.

Pasafspraak

Na het eerste consult kan er veel informatie op u afkomen. Indien u achteraf onzeker bent over de genomen beslissingen kunt u een aparte afspraak maken om nog een keer uitgebreid met uw plastisch chirurg te spreken. Indien u gekozen heeft voor een implantaat kunt u deze nogmaals passen. Zo kunt u in alle rust een weloverwogen beslissing nemen over welke vorm en cupmaat voor u het gewenste resultaat oplevert.

Behandeling borstlift

U wordt een half uur voor uw behandeling in de Boerhaave kliniek verwacht. Lees hier hoe een dag van een behandeling in het algemeen verloopt.
Voorafgaand aan de ingreep tekent de plastisch chirurg uw borsten volgens het behandelplan af. Daarna wordt de algehele verdoving toegediend.

De operatie wordt uitgevoerd volgens het gezamenlijk afgesproken behandelplan. Bij de meest gebruikte methode wordt gebruik gemaakt van drie insneden in de borst: rondom de tepelhof, van de onderrand van de tepelhof verticaal naar beneden en horizontaal in de natuurlijke curve.
Deze methode wordt ook wel de ankermethode (naar de vorm van het litteken) genoemd. Dan wordt de huid losgemaakt van het onderliggende weefsel.

Bij een borstlift wordt het borstweefsel omhoog verplaatst en huid verwijderd. Afhankelijk van de nieuwe positie van de borst wordt een gaatje gemaakt in de huid waar de tepel in wordt vastgehecht. Het hechten gebeurt vanaf de tepel recht naar beneden tot de borstplooi. Als de overtollige huid is verwijderd kan de borst weer worden opgebouwd. Het afdekken van de wond gebeurt met gaasjes en een steunverband. Eventueel kan de operatie worden gecombineerd met het plaatsen van een borstprothese.

De littekens bij beide borsten zijn ankervormig. De onderkant van het anker valt in de natuurlijke borstplooi. Vanuit het midden loopt het dan verticaal omhoog naar de tepel met een cirkeltje rond de tepelhof. Na genezing zullen de littekens in de borstplooi en rond de tepelhof nog nauwelijks zichtbaar zijn. Het deel dat verticaal van de borstplooi naar de tepel loopt zal vaak wel zichtbaar zijn. De littekens bij de Benelli-lifting zijn uitsluitend rondom de tepel.

In totaal is met de ingreep twee uur tot twee en een half uur gemoeid.

Video animatie over de borstlift bij Boerhaave Medisch Centrum

Nazorg en herstel bij een borstlift

Na de borstlift verblijft u gedurende een nacht in de kliniek. Na de behandeling komt u op de uitslaapkamer waar onder andere uw bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Daar bent u ongeveer een half uur. Dan wordt u in bed naar de dagbehandeling verplaatst waar u blijft overnachten. U mag pas de volgende ochtend onder begeleiding naar huis.Bij een Benelli-lifting mag u dezelfde dag weer naar huis.

Sportbeha

Na de borstlifting krijgt u een sportbeha aangemeten. Deze sportbeha krijgt u gratis van de kliniek. Het is belangrijk dat u de sportbeha gedurende zes weken dag en nacht draagt.

De eerste dagen na een borstlifting

De dagen na de borstlifting zullen uw borsten pijnlijk aanvoelen. Ook kunt u een lichte stuwing rond het behandelde gebied ervaren. De huid rondom het behandelde gebied staat strak en gespannen. Dat komt doordat de huid zich moet aanpassen aan de nieuwe borstomvang. Ook kunt u spierpijn voelen.
Zoals na iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. Ook kunnen de littekens direct na de borstlifting rood van kleur en opgezet zijn. Daar moet u niet van schrikken, dit is een natuurlijke reactie van het lichaam.

Verder herstel

Het borstweefsel en de huid rondom de borsten zal zich na een borstlift aanpassen aan de nieuwe vorm. Deze aanpassing kost tijd. Heeft u een borstimplantaat, dan vormt zich tijdens het herstel om het implantaat een dun bindweefsellaagje. Het is daarom van belang dat u uw sportbeha 6 weken dag en nacht draagt.

Littekencrème

Tijdens uw eerste controle krijgt u een verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Zodra de wond gesloten is en de korstjes zijn verdwenen mag u beginnen met het smeren van de littekencrème. Door dit twee maal daags op de gesloten wond te smeren vergroot u de kans op een mooie genezing.

Resultaat van een borstlift

Omdat het genezingsproces geleidelijk aan gaat, zult u een aantal weken moeten wachten om een goed beeld te krijgen van het uiteindelijke eindresultaat.

Een borstlift heeft vaak een groot effect op uw uiterlijk. Het kan dan ook enige tijd duren voordat u gewend bent aan uw nieuwe voorkomen. De meeste vrouwen voelen zich uiteindelijk comfortabel en zelfverzekerder met hun stevigere borsten en zijn erg blij met het resultaat van de operatie, vooral als hun verwachtingen realistisch zijn.

Littekens

De plastisch chirurg zal er alles aan doen om de littekens nauwelijks zichtbaar te laten zijn. De littekens zullen in eerste instantie rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken weg. Het is nuttig om te weten dat een litteken een tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen. Denk er aan om de littekens goed in te smeren met de littekencrème en uit de zon te houden.

Wat zijn de risico's en complicaties?

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij plastisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering. Door goede voorlichting, een volledige anamnese (het opnemen van uw ziektegeschiedenis zoals medicijngebruik, eventuele problemen bij eerdere operaties, allergieën) en onze professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum.

Elk jaar ondergaan vele mensen bij het Boerhaave Medisch Centrum succesvol een borstlift. Gelukkig is de kans dat er een complicatie optreedt zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw borstlift goed op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een borstlift kunnen zijn:

 • Infectie
 • Wonddehiscentie (openen van de wond langs de incisielijn)
 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Vertraagde wondgenezing
 • Nabloeding
 • Tepelnecrose
 • Vetnecrose
 • Seromen
 • Asymmetrie
 • Verandering in gevoel van de tepel en de huid
 • Blijvende littekens
 • Schade aan onderliggende structuren
 • Allergische reacties op tape, hechtmateriaal en pleisters
 • Pijn
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.
 • Ruptuur van het implantaat
 • Gevoelsverandering

Kapselvorming

Indien u uw borstlift combineert met een borstprothese bestaat de kans op kapselcontractie.
Littekenweefsel dat zich in het lichaam rond de implantaten vormt kan de borst verstrakken, en stevig en mogelijk pijnlijk maken. Overmatige stevigheid van de borsten kan al snel na een operatie optreden, maar ook pas jaren later. Het optreden van deze verstrakking is niet te voorspellen, maar de kans op het optreden ervan neemt met de tijd steeds meer toe (na 10 jaar is het percentage 10 tot 12 procent). Deze zogenaamde kapselvorming kan ontstaan aan een zijde of aan beide zijden. Het komt vaker voor bij plaatsing van het implantaat voor de borstspier. Behandelmogelijkheden zijn een operatie, het vervangen of het verwijderen van het implantaat. Kapselvorming kan echter ook terugkeren na chirurgische procedures om dit te behandelen.

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Ervaringen borstlift bij Boerhaave Medisch Centrum

Meest gestelde vragen

Wat is de herstelperiode na een borstlift?

De hersteltijd na een borstlift is ongeveer 7 tot 10 dagen. De eerste dagen zijn ongemakkelijk. Ook kunt u enige mate van pijn ervaren. Deze pijn kan goed gecontroleerd worden door middel van pijnstillers. Afhankelijk van het soort werk wat u uitvoert gaat men gemiddeld gezien weer 2 weken na een borstlifting aan het werk. Het totale herstel duurt 6 weken.

Wat is een benelli borstlift?

De benelli borstlift is een lift van de borst, waarbij alleen een stuk van de huid ( in de vorm van een donut) rondom de tepel wordt verwijderd waardoor de borst beperkt gelift wordt. Het voordeel van een benelli lift is dat het litteken zich hierdoor beperkt tot rondom de tepel in plaats van het bekende anker litteken, zoals bij een normale borstlift.
Het nadeel van een benelli lift is dat deze behandeling alleen geschikt is voor vrouwen met een kleiner borstvolume en waarbij alleen een beperkte lift gewenst is.

Wat is de herstelperiode na een Benelli-borstlift?

De hersteltijd na een Benelli borstlift is korter en sneller dan die van een traditionele anker borstlift. Dit omdat het litteken zich alleen rondom de tepel bevindt. Toch moet u rekening houden met een hersteltijd van 7 dagen. Of u na een paar dagen weer volledig aan het werk kunt gaan is afhankelijk van hoe fysiek zwaar uw werkzaamheden zijn. Wij vragen u na de borstlifting 6 weken rustig aan te doen.

Kan ik nog borstvoeding geven na een borstlift?

Het is nooit zeker te zeggen wat voor invloed een borstlift gaat hebben op het geven van borstvoeding. Er is een kans dat dit niet meer mogelijk is en daar zal u rekening mee moeten houden om teleurstellingen te voorkomen. Wel is het zo dat als u voor de borstlift al in staat was om borstvoeding te geven, de kans zeer groot is dat u dit na de behandeling ook nog kunt.

Wat is een DBIR-registratie?

Het registreren van de borstprothesen in de DBIR is vanaf 2017 een indicator van de IGZ. Wij zullen per 1 januari 2017 bij iedere patiënt waarbij borstprothesen worden gebruikt de registratie in de DBIR standaard verwerken en als meerprijs aan u factureren. U mag deze registratie weigeren, maar dat raden we u niet aan. Ook de geëxplanteerde borstprothesen dienen geregistreerd te worden in de DBIR.

Wilt u meer informatie? Maak een gratis afspraak of stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.