Borstverkleining in 2 minuten

Borstverkleining

Een borstverkleining is een ingreep die veel voorkomt. Borsten ontwikkelen zich in de puberteit. Grootte en vorm van de borsten zijn in de eerste plaats afhankelijk van erfelijke aanleg. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook gewicht, zwangerschap en conditie van huid- en borstklierweefsel van invloed op de grootte, vorm en stevigheid van de borsten.

Door verlies van elasticiteit van de huid kunnen grote borsten gemakkelijk gaan hangen. Vrouwen die een borstverkleining overwegen hebben vaak nek-, schouder- en rugklachten. Ook esthetisch gezien kan men ongelukkig zijn met te grote borsten. Een borstverkleining wordt ook regelmatig uitgevoerd  in combinatie met een borstlift. Een borst verkleinende operatie kan deze klachten verhelpen en kan de omvang van de borsten meer in overeenstemming brengen met de vorm van het lichaam.

Maak een gratis afspraak

Feiten over de borstverkleining

 • AnesthesieAlgehele anesthesie
 • Operatieduur2,5 - 3 uur
 • Hersteltijd2 -3 weken

Wat kost een Borstverkleining

 • L
  Ingreep onder lokale verdoving
 • O
  Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N
  Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)
 • Borstverkleining
  O
  N
  € 3.900,-
 • Borstlift en borstverkleining
  O
  N
  € 4.750,-

Informatie Borstverkleining

De grootte van de borsten van vrouwen wordt grotendeels bepaald door de genetica, maar een aantal andere factoren zoals lichaamsgewicht, zwangerschap, borstvoeding en hormonale veranderingen kunnen een rol spelen. Vrouwen kunnen zich uitermate ongelukkig voelen door te grote borsten. Zo kan men last hebben van rugpijn, nekpijn, insnoerende bh-bandjes, moeilijk geschikte kleding vinden en is het vaak lastig normaal deel te nemen aan sportactiviteiten. In veel gevallen kan een borstverkleining uitkomst bieden.

Bij een borstverkleinende operatie wordt de borst kleiner gemaakt door een deel van het borstweefsel te verwijderen en tegelijkertijd een borstlifting uit te voeren.

Voor slappe borsten met nog aanwezigheid van voldoende borstweefsel kan een borstverkleining een uitstekende oplossing zijn.

Gerelateerde behandelingen

Een borstverkleining wordt steeds vaker gecombineerd met een buikwandcorrectie. Dit wordt ook wel een mommy makeover genoemd.

Vraag uw plastisch chirurg gerust naar deze mogelijkheden.

Alternatieve behandelingen

Een borstverkleining is geen medisch noodzakelijke ingreep. Als alternatief zou u de plastisch chirurgische ingreep niet kunnen ondergaan, en kunnen kiezen voor het gebruik van externe borstprotheses of padding om de slappe borsten te ondersteunen. Voor een volledige borstverkleining zijn geen alternatieven. Indien er een wens is voor een minimale verkleining is de mogelijkheid een borstverkleining door middel van liposuctie toe te passen.

Consult Borstverkleining

Informatie over uw borstverkleining consult bij Boerhaave Medisch Centrum

Omdat iedereen verschillend is, kan pas tijdens het consult bij de plastisch chirurg worden vastgesteld of een bepaalde borstverkleining bij u kan worden uitgevoerd. Tevens wordt bekeken welke borstverkleining voor u het meest geschikt is.
Het consult bestaat uit twee delen.

Eerst heeft u een persoonlijk adviesgesprek met de plastisch chirurg over de medisch inhoudelijke zaken en uw wensen ten aanzien van uw borstverkleining. Daarna worden er foto’s gemaakt en zal de plastisch chirurg uw borsten onderzoeken. Zaken die hierin een belangrijke rol spelen zijn de elasticiteit van de huid, de kwaliteit en hoeveelheid van het borstklierweefsel en eventuele onregelmatigheden in de borstklier. Gerichte informatie hierover helpt bij het maken van de juiste keuze. Uw borsten worden opgemeten. Op basis hiervan kan hij u een voorstel doen welke borstverkleining het beste aansluit bij uw wensen. Daarnaast zal de plastisch chirurg u voor en na foto’s laten zien van eerdere borstverkleiningen. Ook worden de voor- en nadelen van de borstverkleining, mogelijke complicaties en eventuele risico’s met u besproken. Het consult zal in totaal ongeveer 45 minuten duren.

Aansluitend heeft u een gesprek met een consulente over de algemene gang van zaken rond de borstverkleining. De plastisch chirurg en de consulente richten zich hierbij zo veel mogelijk op u persoonlijk, uw eventuele ziektegeschiedenis en uw specifieke omstandigheden.

Behandeling Borstverkleining

Voorafgaand aan de ingreep tekent de plastisch chirurg uw borsten volgens het behandelplan af. Daarna wordt de algehele verdoving toegediend.

De operatie wordt uitgevoerd volgens het gezamenlijk afgesproken behandelplan. Er zijn veel mogelijkheden om een borstverkleining uit te voeren. De grootte en vorm van uw borsten spelen een rol bij de keuze van de operatietechniek. Uw persoonlijke wensen voor het eindresultaat spelen ook een grote rol.

De meest gebruikte methode behelst drie insneden (incisies) ook wel de ankermethode genoemd. De eerste incisie wordt rondom de tepelhof geplaatst, de tweede van de onderrand van de tepelhof verticaal naar beneden tot in de borstplooi en de derde volgt de natuurlijke curve horizontaal in de borstplooi. Het overtollige borstklierweefsel (inclusief huid en vet) wordt verwijderd. Hierna wordt de borst weer opgebouwd, overeenkomstig de wensen die u hebt aangegeven.

Bij een borstverkleining wordt het borstweefsel omhoog verplaatst en de huid en borstweefsel verwijderd. Afhankelijk van de nieuwe positie van de borst wordt een gaatje gemaakt in de huid waar de tepel in wordt vastgehecht. Het hechten gebeurt vanaf de tepel recht naar beneden tot de borstplooi. Als de overtollige huid en weefsel zijn verwijderd kan de borst weer worden opgebouwd. Het afdekken van de wond gebeurt met pleisters.

De littekens bij beide borsten zijn ankervormig. De onderkant van het anker valt in de natuurlijke borstplooi. Vanuit het midden loopt het dan verticaal omhoog naar de tepel met een cirkeltje rond de tepelhof. Na genezing zullen de littekens in de borstplooi en rond de tepelhof nog nauwelijks zichtbaar zijn. Het deel dat verticaal van de borstplooi naar de tepel loopt zal vaak wel zichtbaar zijn.

In totaal is met de ingreep twee tot drie uur gemoeid.

Video animatie over de borstverkleining bij Boerhaave Medisch Centrum

Nazorg en herstel Borstverkleining

Na de borstverkleining verblijft u gedurende een nacht in de kliniek. Na de behandeling komt u op de uitslaapkamer waar onder andere uw bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Daar bent u ongeveer een half uur. Dan wordt u in bed naar de dagbehandeling verplaatst waar u blijft overnachten. U mag pas de volgende ochtend onder begeleiding naar huis.

Sportbeha

Na de borstverkleining krijgt u een sportbeha aangemeten. Deze sportbeha krijgt u gratis van de kliniek. Het is belangrijk dat u de sportbeha gedurende zes weken dag en nacht draagt.

Napijn

De dagen na de borstverkleining zullen uw borsten pijnlijk aanvoelen. Ook kunt u een lichte stuwing rond het behandelde gebied ervaren. De huid rondom het behandelde gebied staat strak en gespannen. Dat komt doordat de huid zich moet aanpassen aan de nieuwe borstomvang. Ook kunt u spierpijn voelen.

Zoals na iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. Ook kunnen de littekens direct na de borstverkleining rood van kleur en opgezet zijn. Daar moet u niet van schrikken, dit is een natuurlijke reactie van het lichaam.

Ook moeten het borstweefsel en de huid rondom de borsten zich aanpassen aan de nieuwe vorm. Deze aanpassing kost tijd.

Litteken na een borstverkleining

Gedurende een aantal maanden mag u de littekens niet blootstellen aan de zon. Ook mag u met de littekens niet onder de zonnebank. U mag ze echter wel afdekken en met de rest van uw lichaam in de zon. Gebruik het eerste jaar altijd een zonnefactor boven factor 30 om uw litteken goed te beschermen. Ook krijgt u van de kliniek op uw eerste controle gratis een speciale verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Door deze crème geregeld op de dichte wondjes te smeren vergroot u de kans op een mooie genezing.

Resultaat Borstverkleining

Het uiteindelijke resultaat van een borstverkleining is pas na enkele maanden zichtbaar. In de beginperiode zult u wat ongemakken ervaren, maar na een aantal maanden kunt u gaan genieten van uw borsten die een nieuwe vorm en eventueel meer volume zullen hebben. Veel vrouwen ervaren een toename in hun zelfvertrouwen na een borstverkleining. Activiteiten zoals sporten of zelfs gewoon traplopen zullen een stuk aangenamer zijn.
Over het algemeen is het resultaat na een borstverkleining blijvend. Indien er gebruik is gemaakt van een implantaat dan zijn deze bedoeld voor levenslange implantatie. Zolang uw borsten soepel blijven aanvoelen en er mooi blijven uitzien is er geen reden om de prothesen te vervangen. Na tien jaar kunt u nog een keer langskomen in de kliniek voor een controle.

Littekens

Na een borstverkleining komen de onderste littekens precies in de huidplooi onder de borst te liggen. Verder is er een nauwelijks zichtbaar cirkelvormig litteken rond de tepel. Wel zal een verticaal litteken haaks op de borstplooi zichtbaar zijn. Bij het dragen van een bh of een bikini vallen de littekens hieronder weg. De plastisch chirurg zal er alles aan doen om de littekens nauwelijks zichtbaar te laten zijn. De littekens zullen in eerste instantie rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken weg. Het is goed om te weten dat een litteken één tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen.
Denkt u er goed aan om de littekens uit de zon te houden en goed te verzorgen. U krijgt van de kliniek een speciale verzorgende crème voor de littekens mee. Gebruik daarnaast het eerste jaar altijd een zonnefactor boven factor 30 om uw huid te beschermen.

Risico's en complicaties Borstverkleining

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij plastisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering. Door goede voorlichting, een volledige anamnese (het opnemen van uw ziektegeschiedenis zoals medicijngebruik, eventuele problemen bij eerdere operaties, allergieën) en onze professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum.

Elk jaar ondergaan vele mensen bij het Boerhaave Medisch Centrum succesvol een borstverkleining. Gelukkig is de kans dat er een complicatie optreedt zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw borstverkleining goed op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een borstverkleining kunnen zijn:

 • Infectie
 • Wonddehiscentie (openen van de wond langs de incisielijn)
 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Vertraagde wondgenezing
 • Nabloeding
 • Tepelnecrose
 • Vetnecrose
 • Seromen
 • Asymmetrie
 • Verandering in gevoel van de tepel en de huid
 • Blijvende littekens
 • Schade aan onderliggende structuren
 • Allergische reacties op tape, hechtmateriaal en pleisters
 • Pijn
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.

Borstvoeding

Bij een borstverkleining wordt een gedeelte van de borstklier verwijderd. De plastisch chirurg zal natuurlijk met de grootste voorzichtigheid te werk gaan. Maar in enkele gevallen kan het zo zijn dat door het verplaatsen van de tepel de melkgangen naar de tepel beschadigd raken. Het geven van borstvoeding kan dan na een borstverkleining moeizamer gaan en soms zelfs onmogelijk worden.

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Ervaringen borstverkleining bij Boerhaave Medisch Centrum

Meest gestelde vragen

Wat wordt er precies gedaan bij een borstverkleining?

Een borstverkleining is een operatie die tussen de twee en die uur duurt en altijd wordt uitgevoerd onder algehele narcose.Tijdens de behandeling zal de plastisch chirurg drie incisies maken, waarbij overtollig weefsel, vet en huid worden verwijderd. De tepel blijft vast op het onderliggende weefsel, dit om het gevoel in de tepel te behouden. Bij deze behandeling blijft u ter observatie 1 nacht in de kliniek en mag u de volgende ochtend weer onder begeleiding naar huis.

Kan ik nog borstvoeding geven na een borstverkleining?

Er is een kans dat dit niet meer mogelijk is om borstvoeding te geven na een borstverkleining en daar zal u rekening mee moeten houden om teleurstellingen te voorkomen. De tepel blijft vast op het onderliggende weefsel maar zal soms over een grote afstand verplaatst moeten worden wat hierop invloed kan hebben.

Wilt u meer informatie? Maak een gratis afspraak of stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.