Facelift in 2 minuten

Facelift

Uw huidtype, leeftijd en de mate van verslapping spelen een belangrijke rol bij de operatietechniek die toegepast zal worden. De facelift is de meest uitgebreide in de rij van de facelift varianten en wordt ook wel face-halslift genoemd.

Als mensen ouder worden, kan de elasticiteit van de huid afnemen en de huid van uw gezicht en de hals verslappen. Een facelift kan de gladheid en de contouren van de hals zodanig herstellen dat u er jonger uitziet.
Bij een face-halslift wordt via een verlengde incisie achter het oor niet alleen de de huid van de wang en het onderliggende steunweefsel (SMAS) maar tevens ook een lifting van de hals uitgevoerd.

De plastisch chirurg kan tijdens uw consult bepalen of de facelift bij u mogelijk is en of het door u gewenste resultaat bereikt kan worden. Tijdens dit bezoek aan de kliniek in Amsterdam kan de plastisch chirurg u foto’s van voor en na de facelift laten zien.

Maak een gratis afspraak

Feiten over de facelift

 • AnesthesieAlgehele anesthesie
 • Operatieduur2,5 - 3,5 uur
 • Hersteltijd10 - 14 dagen

Wat kost een Facelift

Beste verhouding prijs / kwaliteit

 • L
  Ingreep onder lokale verdoving
 • O
  Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N
  Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)
 • S-lift
  L
  € 2.500,-
 • Halslift
  O
  N
  € 3.500,-
 • MACS-lift
  O
  N
  € 5.000,-
 • Face-Halslift
  O
  N
  € 6.500,-
 • Meerprijs bovenoogleden
  € 600,-
 • Meerprijs onderoogleden
  € 1.150,-
 • Meerprijs boven- en onder oogleden
  € 1.500,-
 • Meerprijs Artiss (weefsellijm)
  € 750,-

Informatie Facelift

De gecombineerde face-halslift is de meest uitgebreide facelift en geeft ook de meest toereikende resultaten. De plastisch chirurg maakt net als bij een MACS-lift een snede vanaf de slapen naar beneden voor het oor langs.

face-halslift boerhaave medisch centrumDe snede loopt onder de oorlel door omhoog en eindigt in de haargrens achter het oor. Op die manier is het mogelijk om ook het weefsel van de hals strak te trekken. Hierdoor geeft een face-halslift zowel resultaat in het gezicht als het gebied onder de kaaklijn. Een facelift levert de meest toereikende resultaten op. Diepe plooien in het gezicht en in de hals kunnen verdwijnen door een facelift. Aanvullend op een facelift kan ook een ooglidcorrectie worden uitgevoerd.

Een facelift vindt altijd plaats onder algehele anesthesie (narcose) en is altijd inclusief een overnachting. In de meeste gevallen mag u de volgende ochtend weer naar huis.

Varianten Facelift

De facelift bestaat in verschillende varianten die in uitvoering en kosten van elkaar verschillen. U kunt het zien als een drietrap:

1. S-lift Bij een S-lift wordt via een S-vormige insnede alleen de huid van de wang gelift (ook wel mini-lift genoemd). Het onderliggende steunweefsel wordt hierbij niet gelift.
2. MACS-lift: Bij een MACS-lift (Minimal Access Cranial Suspension lift) wordt via dezelfde insnede niet alleen de de huid van de wang maar ook het onderliggende steunweefsel (SMAS) meegenomen en gelift. De hals wordt hierbij niet meegenomen.
3. Face-halslift: Bij een face-halslift wordt via een verlengde insnede achter het oor niet alleen de huid van de wang en het onderliggende steunweefsel (SMAS) maar ook een lifting van de hals uitgevoerd. Deze variant wordt ook wel de facelift genoemd, maar hierbij wordt dus ook een lifting van de hals uitgevoerd.

Op deze pagina vindt u de uitleg over de face-halslift. Wilt u meer informatie over de drie facelift varianten die mogelijk zijn en wat u ervan kunt verwachten?  Lees hier meer over de facelift varianten.

Consult Facelift

Informatie over uw Facelift consult bij Boerhaave Medisch Centrum

Plastisch chirurg

Het consult vindt altijd plaats bij de plastisch chirurg die u gaat behandelen.
Tijdens dit consult kunt u aangeven waar u zich ten aanzien van uw aangezicht het meest aan stoort en wat u hieraan wenst te veranderen. De plastisch chirurg zal uw medische geschiedenis afnemen en uw aangezicht onderzoeken. Naar aanleiding hiervan zal de plastisch chirurg de voor u meest geschikte operatietechniek voorstellen en dit met u bespreken. Voor een spiegel wordt u dan uitgelegd wat deze techniek inhoudt en wat u kunt verwachten ten aanzien van het eindresultaat. Hij zal u het verschil uitleggen tussen het te verwachte resultaat van een S-lift, MACS-lift en face-halslift. Ook de voor- en nadelen hiervan en de herstelperiode worden uitgelegd. Op deze manier kunt u weloverwogen een goede beslissing nemen. Daarnaast laat de plastisch chirurg u voor en na foto’s zien van zijn eigen resultaten van een face/halslift procedure.

Ook mogelijke complicaties en risico’s worden met u besproken en er zal een indicatie van de kosten worden gegeven. Het consult heeft als doel u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren.

Consulente

Aansluitend op uw eerste consult met uw plastisch chirurg heeft u een gesprek met uw consulente. Het doel van dit gesprek is u op de hoogte te brengen van de algemene gang van zaken die geregeld moeten worden rondom uw face-halslift. Wilt u meer lezen over uw eerste consult? Meer informatie over uw eerste consult in het Boerhaave Medisch Centrum.

Behandeling Facelift

U wordt een half uur voor uw facelift in de Boerhaave kliniek verwacht. Lees hier hoe een dag van een behandeling in het algemeen verloopt.

Een facelift wordt meestal met een opname van één dag gerealiseerd. Dit wil zeggen dat u de dag na de operatie weer naar huis mag. De operatie wordt onder algehele anesthesie verricht.
Voorafgaand aan de ingreep tekent de plastisch chirurg af wat hij gaat doen. Daarna wordt algehele verdoving toegediend.
Bij een face-halslift maakt de plastisch chirurg een snede vanaf de slaap in de haarlijn naar beneden voor en achter de oorschelp langs. De insnede loopt achter het oor iets verder door in de haarlijn zodat ook uw hals gelift kan worden. Nadat de huid en het laagje bindweefsel tussen huid en spieren (MACS) zijn losgemaakt brengt de plastisch chirurg eerst dit bindweefsel weer naar zijn oorspronkelijke positie terug. Ook zal hij het bindweefsel inkorten door het te plisseren, ofwel dubbel te vouwen en vast te hechten aan de onderliggende lagen. Hierdoor krijgt u ook meer volume rondom uw kaaklijn. Het straktrekken van de bovenste huidlaag gebeurt in dezelfde richting. Op de plaats van de snede wordt de huid weer met zelf oplosbare hechtingen gesloten.
Nadat het overtollige huidweefsel is verwijderd wordt de huid weer rondom en achter het oor gehecht met een zelfoplosbare hechting. Op deze huid staat spanning omdat er huid is weggehaald. Door deze spanning op de huid en hechtingen ontstaat het risico dat de littekens niet zo mooi genezen. Daarom maakt de plastisch chirurg gebruik van Tisseel, oftewel een huidlijm. Hiermee lijmt hij voor het hechten eerst het onderliggende weefsel vast, waardoor er minder spanning op de hechtingen komt te staan. Het litteken geneest hierdoor zichtbaar mooier. Maar de lijm Tisseel doet nog meer. De lijm zorgt ook voor een goede homeostase, dat wil zeggen: kleine bloedinkjes worden gestopt waardoor je minder kans hebt op nabloedingen. Ook ontstaat er door het luchtdicht lijmen minder weefselvocht (oedeem), wat een beter herstel en sneller eindresultaat geeft. Zo krijgen bijna alle patiënten na een MACS-lift geen drains of drukverband meer (drains zijn kleine plastic buisjes die na een operatie vaak worden achtergelaten om het overtollige wondvocht af te voeren).

Doordat bij een face-halslift ook dieper gelegen weefsellagen worden gelift is het een veel duurzamere oplossing dan een S-lift. Daarnaast wordt door het dieper en verder vrijmaken van uw halsregio tevens uw hals gelift. Dit in tegenstelling tot een MACS-lift en S-lift waarbij de halsregio niet wordt meegenomen.

Video animatie over de facelift bij Boerhaave Medisch Centrum

Nazorg en herstel Facelift

Bij een facelift onder algehele anesthesie (narcose) verblijft u na de behandeling een nacht in de kliniek. Na de behandeling komt u op de uitslaapkamer waar onder andere de bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Daar bent u ongeveer een half uur waarna u nog drie tot vier uur in een bed op de dagbehandeling verblijft.

Na een facelift met overnachting

Als u zich goed voelt en de plastisch chirurg het verantwoord vindt mag u onder begeleiding naar huis.In de week daarna kunt u het wassen van het behandelde gebied beter vermijden.

Napijn

Na de facelift kunt u een licht trekkende pijn ervaren. In ieder geval zult u een trekkend gevoel ervaren doordat de huid en het weefsel onder lichte spanning staan. Ook kan het gebied rond de oren gevoelig zijn. Dit is normaal en trekt na een paar dagen weg.

Herstel

Zoals na iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. Ook kunnen de littekens direct na de facelift rood van kleur en opgezet zijn. Daar moet u niet van schrikken, dat is een natuurlijke reactie van het lichaam. Zwellingen en bloeduitstortingen verergeren de eerste drie dagen na de ingreep meestal en nemen daarna weer langzaam af.

De huid zal enkele weken hard aanvoelen. Dit heeft te maken met het verkleven van de weefsellagen en littekenvorming. Soms is de huid ook meer of minder gevoelig. Dit is een normale reactie op de operatie en zal geleidelijk verdwijnen. De hechtingen lossen vanzelf op en zwellingen en bloeduitstortingen trekken langzaam weg.

Littekencrème

Tijdens uw eerste controle krijgt u een verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Zodra de wond gesloten is en de korstjes zijn verdwenen mag u beginnen met het smeren van de littekencreme. Door dit twee maal daags op de gesloten wond te smeren vergroot u de kans op een mooie genezing.

Resultaat Facelift

Een aantal weken na uw facelift zal uw gezicht er vreemd voor u uitzien. Naarmate de zwellingen en kneuzingen verdwijnen, krijgt u meer kijk op uw meer jeugdige aangezicht. Omdat het genezingsproces geleidelijk aan gaat, zult u een aantal weken moeten wachten om een goed beeld te krijgen van uw “nieuwe look”. Kleine veranderingen kunnen nog optreden gedurende de maanden na uw facelift. De meeste patiënten zijn tevreden met het resultaat, vooral als hun verwachtingen realistisch zijn.

Littekens

De littekens na een facelift komen precies te liggen in de haargrens en een klein stukje voor het oor langs. De plastisch chirurg zal er alles aan doen om de littekens nauwelijks zichtbaar te laten zijn. De littekens zullen in eerste instantie rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken weg. Het is nuttig om te weten dat een litteken een tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen. Denk er aan om de littekens uit de zon te houden en goed te verzorgen. U krijgt van de kliniek een speciale verzorgende crème voor de littekens mee.

Risico's en complicaties Facelift

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij plastisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering. Door goede voorlichting, een volledige anamnese (het opnemen van uw ziektegeschiedenis zoals medicijngebruik, eventuele problemen bij eerdere operaties, allergieën) en onze professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum.

Een face-halslift is een veel uitgevoerde operatie. In ervaren handen is het risico op complicaties zeer klein. Een face-halslift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw facelift goed op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een face-halslift kunnen zijn:

 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Nabloeding
 • Infectie
 • Gevoelsverandering
 • Blijvende littekens
 • Schade aan onderliggende structuren
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Meest gestelde vragen

Ik wil alleen een halslift en de plastisch chirurg adviseert en face/halslift. Hoe kan dat?

De verslapping in uw hals is vaak een onderdeel van een totale verslapping als gevolg van de veroudering van het aangezicht. De huid en onderliggend weefsel verliest in de jaren zijn elasticiteit en verslapt. Deze verslapping resulteert in een onderbroken kaaklijn, de zogenaamde hamsterwangen en een verslapping van de hals. Gezicht, kaaklijn en hals zijn één geheel, ze verouderen als één geheel en zullen ook als één geheel behandeld moeten worden.

Ik hoor weleens van een facelift zonder snijden. Is dit beter dan een facelift?

Iedereen wil het meest optimale resultaat men zo min mogelijke snijden, operatieduur en hersteltijd. Op dit sentiment wordt handig ingesprongen door firma’s en basisartsen die alternatieven aanbieden zoals fullface injectables of faceliftdraden. Toch is het niet logisch om te verwachten dat een minder invasieve behandeling zoals een liposuctie van de hals, of een niet-chirurgische behandelingen zoals Thermage of een laser of het plaatsen van deze zogenaamde thear” draden , een optimaal resultaat voor u zullen bewerkstelligen die tientallen jaren zal aanhouden. Dit is zelden mogelijk en de resultaten van “met minder snijden iets te doen” zijn meestal teleurstellend. Bezwaar tegen een facelift is onrealistisch wanneer de verslapping in uw aangezicht en hals duidelijk aanwezig zijn. Lees ook onze blog hierover

Ik ben bang dat mijn hele uiterlijk veranderd zoals die Amerikaanse strakke faceliften. Is dit terecht?

Een facelift is bedoeld om een persoon er frisser en jonger uit te laten zien maar niet om iemand fundamenteel te veranderen. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de vaardigheid en ervaring van uw plastisch chirurg. Wanneer een facelift/halslift goed wordt uitgevoerd zal dit op een natuurlijke manier gebeuren en zo zal de “de klok teruggedraaid worden” naar een natuurlijke jongere versie van uzelf.

Hoe lang heb ik profijt van mijn face/halslift?

Het effect en de duur van een facelift/halslift is afhankelijk van de leefomstandigheden. Zo hebben onder andere roken en overmatig blootstelling aan zonlicht voor en natuurlijk ook na een facelift/halslift een negatief effect op veroudering en dus ook op de duur van het effect van een facelift.
De veroudering gaat natuurlijk gewoon door maar indien u er een gezonde levensstijl op nahoud zal de voorsprong die de facelift u heeft opgeleverd levenslang met u “meelopen”.

Wilt u meer informatie? Maak een gratis afspraak of stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.