Buikwandcorrectie in 2 minuten

Buikwandcorrectie

Door grote schommelingen in het lichaamsgewicht kan een buikhuidoverschot ontstaan. Een buikwandcorrectie biedt dan uitkomst. Deze ingreep is ook geschikt voor vrouwen die na zwangerschap verslapte buikwandspieren hebben gekregen of die op de buikwand littekens of striae hebben.

Het beste resultaat wordt bereikt als u vóór de operatie op het juiste gewicht bent. Soms is het daarom nodig dat u afvalt voordat de buikwandcorrectie kan worden verricht. Een buikwandcorrectie is dus absoluut geen methode om af te vallen.

Maak een gratis afspraak

Feiten over de buikwandcorrectie

 • Anesthesietotale anesthesie
 • Operatieduur1,5 - 3 uur
 • Hersteltijd7 -14 dagen

Wat kost een Buikwandcorrectie

Beste verhouding prijs / kwaliteit

 • L
  Ingreep onder lokale verdoving
 • O
  Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N
  Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)

Prijzen buikwandcorrectie

 • Mini buikwandlift
  N
  € 2.400,-
 • Buikwandcorrectie
  O
  N
  € 4.500,-
 • Uitgebreide buikwandcorrectie
  O
  N
  € 5.500,-
 • Fleur-de-lis buikwandcorrectie
  O
  N
  € 7.000,-
 • Mommy makeover
  O
  N
  Vanaf € 5.000,-

Informatie buikwandcorrectie

De huid van de buik en ook de onderliggende spieren kunnen als gevolg van bijvoorbeeld veroudering, maar ook na een zwangerschap of na vermagering uitrekken en verslappen. Een buikwandcorrectie kan dan een oplossing bieden.

Indien u geen huidoverschot heeft maar vetophopingen dan is liposuctie misschien een geschiktere oplossing voor u. De plastisch chirurg zal u hierop wijzen tijdens het consult. Indien u een buikwandcorrectie overweegt wordt het beste resultaat bereikt indien u vóór de operatie op het juiste gewicht bent. Soms is het daarom nodig dat u nog wat afvalt voordat de buikwandcorrectie kan worden verricht. Een buikwandcorrectie is dus absoluut geen methode om af te vallen.

Indien u alleen teveel aan huid heeft onder de navel kan een mini-buikwandcorrectie voldoende resultaat geven. Als de buikwand en buikwandspieren in zijn totaliteit zijn verslapt, dan is een totale buikwandcorrectie een betere optie voor u. Tijdens een totale buikwandcorrectie wordt het overtollige weefsel verwijderd en worden de uitgerekte rechte buikwandspieren in de middenlijn weer aan elkaar gehecht.

Meestal wordt gekozen voor een horizontale insnede, net boven het schaambeen. Deze valt onder de bikinilijn. Hoe lang die insnede moet zijn, hangt af van de hoeveelheid huid die moet worden verwijderd.
Indien er sprake is van ernstig veel vet en huidoverschot, dan wordt binnen Boerhaave Medisch Centrum u de mogelijkheid aangeboden een Anker buikwandcorrectie, oftewel een Fleur-de-Lis buikwandcorrectie, te ondergaan. Bij een Fleur-de-Lis buikwandcorrectie wordt het litteken uitgebreid met een extra verticale insnijding boven de navel.

Een Fleur-de-Lis buikwandcorrectie is geschikt voor die mensen die een aanzienlijke hoeveelheid gewicht hebben verloren en die met een andere type buikwandcorrectie een niet optimaal resultaat zullen bereiken. Deze Anker buikwandcorrectie wordt alleen overwogen indien u een stabiel gewicht en voedingspatroon heeft.

Consult buikwandcorrectie

Informatie over uw buikwandcorrectie consult bij Boerhaave Medisch Centrum

Plastisch chirurg

Het consult vindt altijd plaats bij de plastisch chirurg die u gaat behandelen.
Tijdens het consult kunt u aangeven waar u zich ten aanzien van de verslapping van uw buik het meest aan stoort en wat u hieraan wenst te veranderen. De plastisch chirurg zal uw medische geschiedenis afnemen en uw buik onderzoeken. Naar aanleiding hiervan zal de plastisch chirurg de voor u meest geschikte operatietechniek voorstellen en dit met u bespreken. De plastisch chirurg zal u uitleggen wat deze techniek inhoudt en wat u kunt verwachten ten aanzien van het eindresultaat. De plastisch chirurg zal u het verschil uitleggen tussen een mini-buikwandcorrectie en een totale buikwandcorrectie.

In sommige gevallen wordt een aanvullende ingreep zoals een liposuctie van de bovenbuik voorgesteld. Daarna zullen de herstelperiode en de voor- en nadelen van deze ingreep worden uitgelegd. Op deze manier kunt u weloverwogen een goede beslissing nemen. Daarnaast laat de plastisch chirurg u voor- en na foto’s zien van eerdere buikwandcorrecties die hij of zij zelf heeft uitgevoerd.
Ook de herstelperiode en mogelijke complicaties en risico’s worden met u besproken en er zal een indicatie van de kosten worden gegeven. Het consult heeft als doel u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren.

Consulente

Aansluitend op uw eerste consult met uw plastisch chirurg heeft u een gesprek met uw consulente. Het doel van dit gesprek is u op de hoogte te brengen van de algemene gang van zaken die geregeld moeten worden rondom uw buikwandcorrectie. Wilt u meer lezen over uw eerste consult? Meer informatie over uw eerste consult in het Boerhaave Medisch Centrum.

Behandeling buikwandcorrectie

U wordt een half uur voor uw buikwandcorrectie in de Boerhaave kliniek verwacht. Lees hier hoe een dag van een behandeling in het algemeen verloopt.

Een buikwandcorrectie wordt onder algehele anesthesie uitgevoerd en meestal met een opname van één dag gerealiseerd. Dit wil zeggen dat u de dag na de operatie weer naar huis mag. Voorafgaand aan de ingreep tekent de plastisch chirurg af wat hij gaat doen. Daarna wordt algehele verdoving toegediend.

Bij een buikwandcorrectie maakt de plastisch chirurg een snede rondom de navel. De navel komt dan los van het omliggende weefsel en blijft daardoor in positie. Een tweede snede wordt gemaakt net boven de schaamstreek en vlak onder de bikinilijn van heup tot heup.

Vervolgens maakt de plastisch chirurg het huidweefsel los van de onderliggende spieren tot aan de ribbenboog. De vaak verslapte buikspieren worden aan elkaar gehecht, het zogeheten reven. De huidflap, dat is de losgemaakte huid, wordt vervolgens naar beneden getrokken tot aan de snede. Na het wegnemen van het overtollig weefsel hecht de plastisch chirurg de wond nauwkeurig dicht.

Op de plaats waar de navel komt, heeft de plastisch chirurg een klein gaatje in de huid gemaakt waarin hij de navel vasthecht. Zo is de positie van de navel weer in verhouding met de rest van de buik.

Video animatie over de buikwandcorrectie bij Boerhaave Medisch Centrum

Nazorg en herstel bij een buikwandcorrectie

Na een buikwandcorrectie verblijft u in de meeste gevallen een nacht in de kliniek. Wanneer de verpleegkundige en de anesthesist het verantwoord vinden, mag u de volgende dag naar huis. U gaat naar huis met drains, die bij de controleafspraak na een week worden verwijderd. Na een buikwandcorrectie onder narcose begint u met licht verteerbaar voedsel zoals water, thee en beschuit.

Napijn

De eerste dagen na de buikwandcorrectie zult u een trekkende pijn aan huid en spieren rond de buik ervaren. Het geopereerde gebied is gevoelig, beurs en het voelt strak aan. In de eerste week na de buikwandcorrectie kunt u niet veel ondernemen omdat flinke spierpijn uw dagelijkse gang van zaken belemmert. Dit gevoel is te vergelijken met het doen van een paar honderd buikspieroefeningen.

De verpleegkundige zal u adviseren om elke vier tot zes uur twee tabletten Paracetamol (500 mg) in te nemen tegen de pijn. Wanneer u weer thuis bent, kunt u voor het bestrijden van eventuele pijn hiermee doorgaan. Met het afnemen van de pijn vermindert u dit naar één tablet om de 4 tot 6 uur.

Herstel

Zoals na iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. Ook kunnen de littekens direct na de buikwandcorrectie rood van kleur en opgezet zijn. Daarvan moet u niet schrikken, dat is een natuurlijke reactie van het lichaam.

De huid zal enkele weken hard aanvoelen, dit heeft te maken met de littekenvorming. Soms is de huid meer of minder gevoelig, dit is een normale reactie op de operatie en zal geleidelijk verdwijnen. Zwellingen en bloeduitstortingen trekken langzaam weg. Gedurende de eerste vier weken draagt u dag en nacht een ondersteunend korset en de twee weken daaropvolgend alleen nog overdag.

Littekencrème

Tijdens uw eerste controle krijgt u een verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Zodra de wond gesloten is en de korstjes zijn verdwenen, mag u beginnen met het smeren van de littekencrème. Door dit tweemaal daags op de gesloten wond te smeren, vergroot u de kans op een mooie genezing.

Resultaat van een buikwandcorrectie

Het uiteindelijke resultaat van een buikwandcorrectie is pas na enkele maanden zichtbaar. Uw buik zal platter zijn en een strakkere vorm hebben. Over het algemeen is het resultaat na een buikwandcorrectie langdurig. Als gevolg van verdere verslapping van het huid- en spierweefsel, veroudering of een zwangerschap kan een nieuwe ingreep echter noodzakelijk zijn.

Littekens

De littekens na een buikwandcorrectie komen vlak onder de bikinilijn en vlak boven de schaamstreek te liggen. Het litteken loopt van heup tot heup. Ook zal er een klein, nauwelijks zichtbaar litteken rondom de navel zijn. De plastisch chirurg zal er alles aan doen om de littekens zo min mogelijk zichtbaar te laten zijn. De littekens zullen in eerste instantie rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken weg. Het is nuttig om te weten dat een litteken één tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen. Denk er aan om de littekens goed in te smeren met de littekencrème en uit de zon te houden. Gebruik daarnaast het eerste jaar altijd een zonnefactor boven factor 30 om uw huid te beschermen.

Wat zijn de risico's en complicaties van een buikwandcorrectie?

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij plastisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering. Door goede voorlichting, een volledige anamnese (het opnemen van uw ziektegeschiedenis zoals medicijngebruik, eventuele problemen bij eerdere operaties, allergieën) en onze professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum.

Wekelijks ondergaan mensen bij het Boerhaave Medisch Centrum succesvol een buikwandcorrectie. Gelukkig is de kans dat er een complicatie optreedt zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw buikwandcorrectie goed op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een buikwandcorrectie kunnen zijn:

 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Nabloeding
 • Infectie
 • Necrose
 • Gevoelsverandering
 • Blijvend zichtbare littekens
 • Schade aan onderliggende structuren
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.
 • Overmatig oedeem vorming in de buikholte.

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Meest gestelde vragen

Wanneer kan ik weer aan het werk na een buikwandcorrectie?

De meeste mensen kunnen 2 weken na de operatie, afhankelijk van het soort werk dat zij doen, weer het werk oppakken. Genezing, en dus rust, blijft gedurende enkele weken na de operatie belangrijk voor een goed herstel.

Maakt het uit hoeveel ik weeg als ik een buikwandcorrectie wil ondergaan?

De beste resultaten met een buikwandcorrectie worden verkregen wanneer u op of in de buurt van uw ideale streefgewicht bent. Een groot gewichtsverlies na een buikwandcorrectie kan resulteren in een niet optimaal resultaat.

Waar komt het litteken van een buikwandcorrectie?

Waar het litteken van de buikwandcorrectie komt, hangt af van de aard van de procedure die u ondergaat. Het litteken komt in het algemeen net onder de bikinilijn, dus het wordt bedekt met de meeste kleren. Het litteken kan bij een kleine buikwandcorrectie vergelijkbaar zijn met een keizersnede litteken maar vaker zal het litteken langer uitvallen van heup tot heup.

Hoe lang moet ik herstellen na een buikwandcorrectie?

Nadat u een buikwandcorrectie heeft ondergaan, zult u de eerste dagen last hebben van een zwelling. In de eerste week is het zaak het behandelde gebied zoveel mogelijk te ontlasten om de huid voorzichtig te laten wennen. Na de eerste week met bijbehorende controle zult u merken dat u steeds minder last heeft van de operatie en de zwelling en na enkele weken is uw lichaam helemaal hersteld.
Een buikwandcorrectie is een intensieve operatie en het is daarom belangrijk deze weken uw lichaam de tijd te geven te herstellen en fysiek zware werkzaamheden te vermijden.

Beïnvloedt een toekomstige zwangerschap het resultaat van een buikwandcorrectie?

Wij raden onze patiënten altijd aan om op hun streefgewicht te zitten wanneer zij de buikwandcorrectie laten uitvoeren. Daarom is het verstandig om te wachten tot na een eventuele zwangerschap met de buikwandcorrectie als u beiden op korte termijn overweegt. Wanneer de zwangerschap pas in de (verdere) toekomst gaat spelen, vormt een eerder uitgevoerde buikwandcorrectie geen probleem voor uw groeiende buik.

Wat zijn ‘dog ears’?

Dog ears zijn kleine ophopingen van overtollige huid aan beide zijden van de buikwandcorrectie. Vaak trekken deze dog ears na verloop van tijd weer weg. U hoeft zich daarom geen zorgen te maken. Voor de buikwandcorrectie geldt dat haar resultaat over het algemeen langdurig is. Toch kan het voorkomen dat er, als gevolg van een nieuwe verslapping in de huid (door bijvoorbeeld veroudering of een zwangerschap), een nieuwe ingreep noodzakelijk is.

Hoeveel kilo kan ik kwijtraken met een buikwandcorrectie?

Een buikwandcorrectie is niet primair erop gericht om gewicht te verliezen. U zult eerst op uw streefgewicht moeten zijn alvorens u een buikwandcorrectie ondergaat. Een buikwandcorrectie zorgt ervoor dat huidoverschot wordt verwijderd. Daarnaast kan een buikwandcorrectie ook gecombineerd worden met een liposuctie. Dus de mate van gewichtsverlies is niet het doel en verschilt enorm per procedure.

Wilt u meer informatie? Maak een gratis afspraak of stel uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.