Hart en vaatziekten

Risico op hart en vaatziekten wordt vast  gesteld door vasculaire geneeskunde. Dit is het deelspecialisme van de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met aandoeningen van de bloedvaten.

Door het vaststellen van risicofactoren en de behandeling daarvan kan het risico op hart- en vaatziekten worden verkleind.

Risicofactoren hart- en vaatziekten

Het onderzoek richt zich er met name op wat risicofactoren kunnen zijn voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarbij houdt hij rekening met onderstaande factoren:

  • Verhoogd cholesterol
  • Hoge bloeddruk
  • Overgewicht (Obesitas)
  • Trombose
  • Erfelijkheid
  • Diabetes

Onderzoek

Voor het vaststellen van een diagnose kan de internist gebruik maken van verschillende onderzoeken. Om afwijkingen van hart- en bloedvaten te kunnen uitsluiten kan hij gebruik maken van een aantal onderzoeken:

Enkel Arm Index
Bij het vermoeden van een vernauwing in de slagader van uw been kan de arts dit inschatten met behulp van de enkel-arm index. Als de bloeddruk in uw been lager is dan in uw arm is er een kans op vernauwing van de slagader.

24 uur bloeddrukmeting
Tijdens een 24 uur bloeddrukmeting krijgt de arts een goed beeld van uw bloeddruk gedurende de dag, nacht en tijdens uw dagelijkse activiteiten.

Inspannings ECGnOm stoornissen van het hart op te sporen kan de arts een inspannings ECG adviseren. Tijdens een inspanning (meestal op de hometrainer) wordt via elektroden een hartfilmpje gemaakt en de bloeddruk gemeten.

Bloedonderzoek
Afgenomen bloed wordt in het laboratorium onderzocht op eventuele afwijkingen. Er kunnen daarbij verschillende ziektebeelden aangetoond of uitgesloten worden. De werking van de schildklierfunctie kan ook met een bloedonderzoek worden onderzocht.

Age Reader
Dit instrument doet een voorspelling over het risico op hart- en vaatziekten door de ophopingen van vetten in de bloedvaten.

Behandeling

De internist kan bij aandoeningen van het hart en/of bloedvaten medicatie voorschrijven. Bijvoorbeeld voor het verlagen van de bloeddruk en het cholesterol. Dit is echter zeer afhankelijk van het ziektebeeld en uw klachten. De behandeling kan ook een advies zijn. Bijvoorbeeld een advies om meer te bewegen of het voedingspatroon aan te passen. Dit kan laatste kan in samenspraak met een diëtiste.

Heeft u vragen voor ons?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.