}

Mogelijke risico’s en bijwerkingen van de narcose

Ondergaat u binnenkort een esthetische of cosmetische chirurgische ingreep? Afhankelijk van de door u gekozen behandeling, kan een lokale anesthesie mogelijk afdoende zijn. Voor veel behandelingen is echter een algemene anesthesie of narcose noodzakelijk. Zo wordt bijvoorbeeld liposuctie of een neuscorrectie vaak onder narcose uitgevoerd. In dat geval is het belangrijk dat u goed voorbereid bent voor uw cosmetische ingreep.

In de onderstaande video legt dr. Henny, één van de anesthesiologen bij Boerhaave, u alles uit over de narcose.

Bij Boerhaave zijn alle vormen van anesthesie uiterst veilig. We werken met veilig apparatuur en een team van zeer ervaren anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. Toch kunnen zich mogelijke complicaties en bijwerkingen van de narcose voordoen. De meeste complicaties hiervan zijn een gevolg van uw gezondheidssituatie. Daarom willen we u in dit artikel wijzen op enkele punten waarover u de anesthesioloog vooraf al kunt informeren om risico’s en bijbehorende complicaties nog verder terug te brengen en de operatie en narcose zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op en stel uw vragen ook zeker tijdens het gesprek dat u voorafgaand aan uw operatie heeft met de anesthesioloog.

Bijwerkingen van de narcose

De mogelijke bijwerkingen van een narcose zijn:

 • Misselijkheid en braken
 • Allergische reacties
 • Spier- en rugpijn
 • Zenuwbeschadiging
 • Problemen met plassen
 • Keelpijn en hese stem
 • Gebitsbeschadiging
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid, geheugen- & concentratieproblemen
 • Ontwaken tijdens de operatie
 • Overlijden

Misselijkheid en braken

Misselijkheid en braken hoeven niet altijd veroorzaakt te worden door de vorm van anesthesie. Ook de operatie zelf kan misselijkheid en braken tot gevolg hebben. Door nieuwe en verbeterde technieken en medicatie zijn er de laatste jaren gelukkig steeds minder operaties met narcose die tot misselijkheid of braken leiden.

 • Wanneer u uit eerdere ervaringen weet sneller last te hebben van misselijkheid en braken na een operatie, of bijvoorbeeld last heeft van zeeziekte en/of wagenziekte, is het van belang dit tijdig bij de anesthesioloog aan te geven. Die kan dan nog tijdens de operatie met gepaste medicatie vaak de misselijkheid voorkomen.

Allergische reacties

Allergische reacties en overgevoeligheid voor bepaalde medicatie kunnen ervoor zorgen dat er complicaties ontstaan. Mochten deze ontstaan, dan zijn onze anesthesiologen dusdanig ervaren dat zij deze reacties direct herkennen en behandelen.

 • Wanneer u een of meerdere allergieën heeft is het van belang dat u de anesthesioloog hier voorafgaand aan de operatie van op de hoogte stelt.

Spier- en rugpijn

Spier- en rugpijn kunnen worden veroorzaakt door voor een langere periode stil te liggen in een ongemakkelijk houding, zoals op de operatietafel soms het geval is.

 • Als u regelmatig last heeft van rug- en/of nekpijn is het van belang de anesthesioloog hiervan voorafgaand aan de operatie op de hoogte te stellen, zodat deze voorzorgsmaatregelen kan nemen. Hierbij moet u denken aan een extra kussen onder uw hals, rug of knieën.

Zenuwbeschadiging

Een uiterst zeldzame complicatie van de anesthesie is een zenuwbeschadiging die voor bijvoorbeeld verlamming of gevoelsstoornissen kan zorgen. Deze zenuwbeschadiging kan het gevolg zijn van het voor langere tijd een moeilijke houding aannemen op de operatietafel. Zenuwbeschadiging kan ook optreden tijdens regionale/lokale verdoving. De klachten die met deze zenuwbeschadiging gepaard gaan verdwijnen vaak spontaan na ongeveer twee à drie maanden.

 • Mocht u in het verleden hebben gemerkt relatief gemakkelijk last te krijgen van tintelingen in armen en benen, bijvoorbeeld als u voor langere periode dezelfde houding heeft aangehouden, of tintelingen in uw armen en hals na het haren wassen bij de kapper, is het van belang dat u dit vooraf aangeeft bij de anesthesioloog.

Problemen met plassen

Bij ingrepen die langer duren dan 2,5 à 3 uur en grote buikoperaties zal de anesthesioloog in sommige gevallen een catheter aanbrengen. Dit is een slangetje in de blaas dat wordt aangebracht nadat u al onder narcose bent.

 • Het is bij deze operaties voor de anesthesioloog van belang om te weten of de nieren goed werken en de blaas niet te vol raakt.

Keelpijn en hese stem

Bij sommige operaties, met name operaties aan het hoofd/hals gebied is het noodzakelijk om een buisje in de luchtweg te plaatsen. Dit buisje dient om tijdens de operatie de ademhaling over te kunnen nemen; in enkele gevallen kan dit ervoor zorgen dat u na de operatie last heeft van keelpijn of een hese stem. Dit probleem verdwijnt over het algemeen vanzelf na twee à drie dagen.

Gebitsbeschadiging

Wanneer u een buisje in uw luchtweg geplaatst heeft gekregen, komt het soms voor dat uw gebit beschadigd raakt. Dit risico bestaat met name bij mensen met een kleinere mondopening of een stijve nek en waarbij het inbrengen van het buisje moeizaam verloopt. Ook wanneer de tanden slecht verzorgd zijn of naar voren steken, bestaat er een kleine kans op beschadiging van uw gebit.

Hoofdpijn

Het is mogelijk dat u na de anesthesie last heeft van hoofdpijn. Deze klacht treedt vaker op bij mensen die roken of veel koffie, thee of cola drinken. Doordat u nuchter naar de operatie bent gegaan en uw suikergehalte als gevolg hiervan omlaag kan zijn gegaan, is het ook mogelijk dat dit een oorzaak is van de hoofdpijn.

Geheugen- en concentratieproblemen, vermoeidheid

Voor geheugen- en concentratieproblemen en eventuele vermoeidheid geldt dat dit geen gevolg hoeft te zijn van de anesthesie. Ook de behandeling zelf en de daardoor uitgelokte stressreactie kunnen hiertoe leiden. Het is belangrijk om te beseffen dat uw lichaam na de operatie een periode nodig heeft om zich te herstellen en u zich dus niet direct weer fit voelt. Zo kunt u zich na de operatie, wanneer u nog enigszins onder invloed bent van de anesthesie, duf voelen. Dit effect kan tevens worden veroorzaakt door de pijnstillers. Bij personen boven de zestig jaar kan dit effect sneller optreden en langer aanhouden.
Wanneer u geregeld gebruikmaakt van verdovende middelen als drugs en alcohol, kan het zijn dat dezelfde klachten optreden. Dit is een gevolg van onthouding van deze gewenningsmiddelen. Deze klachten, die soms gepaard gaan met verwardheid, zijn meestal tijdelijk van aard en herstellen van zelf.

Ontwaken tijdens de operatie

Een veelgehoorde angst van mensen is dat zij bang zijn tijdens de operatie te ontwaken. Dit zou als gevolg hebben dat u de operatie bewust beleeft. Belangrijk is daarom om te vermelden dat het in slaap brengen slechts één onderdeel van de anesthesie vormt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat naast het in slaap brengen ook de pijnverdoving onvoldoende haar werk zou doen. Het ‘in slaap brengen’ zorgt er overigens niet voor dat alle geluiden en prikkels worden uitgeschakeld. Die prikkels kunnen ervoor zorgen dat u achteraf het gevoel heeft ‘wakker’ te zijn geweest tijdens de operatie.

Na afloop van de operatie ontwaakt u op de operatietafel, wordt u in bed gelegd en naar de uitslaapkamer gebracht. Daar ontwaakt u geheel. Het komt voor dat u zich door de gebruikte medicatie voor de anesthesie en de impact van de operatie niet altijd bewust bent van deze verplaatsing en hierdoor minder goed in staat bent een onderscheid te maken tussen de operatie en de postoperatieve periode. Ook hierdoor kan het gevoel ontstaan dat u wakker bent geweest tijdens de operatie.

Het is goed om te weten dat met de huidige technieken en anesthesiemiddelen de kans op het ontwaken tijdens de operatie minimaal is. Doordat de anesthesioloog bij de gehele operatie aanwezig is kan hij precies bepalen hoe diep de narcose dient te zijn en ook extra medicatie toedienen om te voorkomen dat u ontwaakt. De anesthesie wordt bij Boerhaave altijd op u afgestemd, om de narcose zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Overlijden

De kans op overlijden is erg klein en hangt vooral samen met uw gezondheidstoestand en de eventuele complicaties tijdens de ingreep. Dit risico wordt geschat als 1 op 400.000 ingrepen. Bij dit getal moet men zich realiseren dat steeds grotere ingrepen worden uitgevoerd bij patienten die steeds ouder worden en vaak grote gezondheidsproblemen hebben. Bij de ingrepen uitgevoerd in Boerhaave ligt dit risico zodoende vele malen lager.

Meest uitgevoerde behandelingen

De meest uitgevoerde ingrepen onder narcose in Boerhaave zijn:

 1. Borstvergroting behandeling
 2. Neuscorrectie behandeling
 3. Facelift behandeling
 4. Liposuctie behandeling
 5. Buikwandcorrectie behandeling

In alle gevallen vindt er nog een uitgebreid gesprek plaats met de anesthesioloog.

Heeft u vragen voor ons?

Bel nu +31 88 40 00 200 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.