Borstprothese register

Borstprothese register

Krijgt u een borstprothese bij een borstvergroting of borstlift?
Dan is het goed om te weten dat alle operatiegegevens in het landelijk borstprothese register komen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie wil graag de kwaliteit van de prothesen en de zorg hieromheen kunnen volgen, beoordelen en verbeteren.

Landelijke implantaten register

borstprothese register DBIR boerhaave
DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry, ofwel het Nederlandse register voor borstprothesen
borstprothese register nvpc boerhaave
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is de initiatiefnemer en eindverantwoordelijke van dit register.
borstprothese register DICA boerhaave
Dit is het instituut dat in Nederland gegevens over allerlei ziekten en de behandeling ervan verzamelt.

Daarom is er een landelijk register voor borstprothesen (DBIR) gestart in samenwerking met DICA en het Ministerie van Volksgezondheid (VWS).
Sinds april 2015 registreren plastisch chirurgen alle borstprothesen die in Nederland worden geplaatst of verwijderd in de DBIR. Hierdoor kan er meer inzicht worden verkregen hoe lang borstprothesen goed functioneren en of er bepaalde prothesen zijn die langer meegaan dan andere typen. Daarnaast kunnen ziekenhuizen en klinieken zich onderling vergelijken. Zo kunnen plastisch chirurgen beoordelen hoe de kwaliteit is van de zorg die zij bieden en kunnen zij deze verbeteren.

Kwaliteit van zorg voor patiënten met een borstprothese

Kortom, dit register zorgt voor veel nieuwe informatie over het gebruik en de kwaliteit van borstprothesen, waardoor de kwaliteit van zorg voor patiënten met een borstprothese kan worden geoptimaliseerd. Plastisch chirurgen van de NVPC zijn verantwoordelijk voor de DBIR en voeren deze. Gegevens over de prothese worden met de DBIR niet alleen in het medisch dossier van uw plastisch chirurg opgenomen, maar ook in het landelijke implantatenregister.

Landelijke implantaten register

In het register zijn uw operatiegegevens versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens in het register worden geanonimiseerd. Alleen in het geval van een landelijke terugroepactie kan worden achterhaald welke patiënten een bepaald type prothese in het lichaam hebben. De NVPC verstrekt een gedeelte van de informatie over de prothese zelf uit de DBIR aan dit landelijke implantatenregister waarvoor VWS verantwoordelijk is. Dit heeft als doel eventuele terugroepacties mogelijk te maken waardoor patiënten traceerbaar zijn. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden geregistreerd, dan kunt u dit aangeven, maar dan kunt u bij een eventuele terugroepactie niet worden getraceerd.

Heeft u meer vragen over het borstprothese register?

Mocht u vragen hebben over dit register, dan u kunt u zich wenden tot de service desk van DICA: E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl, of telefoonnummer 088 – 570 00 10, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Bekijk hier de brochure

Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.