Herstel na een ooglidcorrectie

Het verloop van uw herstel na een ooglidcorrectie

Wanneer u een ooglidcorrectie (ook wel blepharoplastiek genoemd) overweegt is het begrijpelijk als u vragen heeft over het herstel na de operatie. Hoewel het nog niet zo gemakkelijk is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang het herstel na een ooglidcorrectie duurt, wil Boerhaave Medisch Centrum u alvast informeren over wat u eventueel te wachten staat.

De eerste dagen

In uw herstelperiode zal de zwelling gedurende de eerste drie dagen toenemen, waarbij deze ongemakkelijk kan aanvoelen. Het ongemak dat u hiervan ervaart kan verminderd worden door uw ogen regelmatig te koelen met een zogeheten koelbril. Deze ontvangt u van ons na de operatie. Daarnaast moet u er in deze eerste dagen na de operatie voor zorgen dat u uw hoofd niet alleen koel houdt, maar ook hoog. ’s Nachts kunt u daarvoor het beste met wat extra kussens slapen.

Dag 3 na een ooglidcorrectie

Vanaf dag drie zult u merken dat de zwelling langzaam afneemt en daarmee ook de eventuele pijn verdwijnt. De pijn na het herstel van een ooglidcorrectie wordt over het algemeen als minimaal ervaren, maar kan nog verder worden verminderd door het gebruik van een lichte pijnstiller als paracetemol. Het is in ieder geval een geruststellende gedachte dat mensen het herstel over het algemeen als relatief prettig en onverwacht probleemloos ervaren.

Dag 7 na een ooglidcorrectie

Een week na uw ooglidcorrectie komt u op een eerste controle bij de plastisch chirurg, die de pleisters en hechtingen verwijderd. Na deze eerste week is de zwelling grotendeels verdwenen en kan het verdere herstel beginnen. Over het vervolg van uw herstel wordt u door de plastisch chirurg verder geinstrueerd.

Dag 7 tot 10 dagen na een ooglidcorrectie

Na zeven tot tien dagen zijn er bij ongeveer 80% van de patienten geen blauwe plekken of noemenswaardige zwellingen meer waar te nemen. Bij de overige 20% is er door bijvoorbeeld een kleine bloeding tijdens de operatie kans dat er nog enkele blauwe plekken zichtbaar zijn, die u eventueel kunt camoufleren met wat make-up. Andere mogelijke klachten na deze periode kunnen zijn: blijvend oedeem (vochtophoping) rondom de ogen, vocht dat uitzakt en in de loop van de week wallen veroorzaakt of een ooginfectie. Hoewel ook deze klachten op den duur zullen verdwijnen is het voor u natuurlijk erg vervelend, aangezien het herstelproces hierdoor vertraging oploopt.

Weer mag u weer aan het werk na een ooglidcorrectie?

U moet gedurende uw herstelperiode bedenken dat u zogeheten bloeddrukverhogende momenten zoveel mogelijk moet vermijden. Bij bloeddrukverhogende momenten kunt u denken aan huilen, maar ook aan lichaamsbeweging als buigen en tillen. Het blijft daarom afhankelijk van de intensiteit van uw werkzaamheden wanneer u weer aan het werk kunt, maar gemiddeld genomen kunt u ongeveer drie tot vier dagen na de ingreep uw gewone werkzaamheden hervatten. Dit is het moment waarop de zwellingen en blauwe plekken beginnen af te nemen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om pas na de eerste controle weer aan het werk te gaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat pleisters en hechtingen zijn verwijderd en eventuele zwellingen en blauwe plekken nog minder zichtbaar zijn. Belangrijk is in ieder geval dat u zich aan de door uw plastisch chirurg beschreven voorschriften van herstel houdt. In geval van twijfel kunt u dit altijd met de plastisch chirurg bespreken tijdens de eerste controle.

Factoren die het herstel kunnen beïnvloeden

Hoewel de precieze duur van iedere individuele herstelperiode ongrijpbaar is, kunt u zelf wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen die het herstel bespoedigen. Hieronder vindt u een overzicht van enkele factoren die het herstel na een ooglidcorrectie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Mocht u naar aanleiding van deze factoren of andere punten in dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Een goed begrip van de procedure draagt namelijk ook zeker positief bij aan een voorspoedig herstel!

  • Roken en meeroken dienen vermeden te worden vanaf zeven dagen voorafgaand aan de operatie tot aan in ieder geval de eerste controle. Roken en meeroken hebben een negatieve invloed op het herstel en roken voorafgaand aan de operatie kan tot complicaties lijden.
  • Gedurende uw gehele herstelperiode doet u er goed aan geen alcohol te gebruiken.
  • Om uw ogen te beschermen tegen harde wind, de zon en stofdeeltjes is het aan te raden ter bescherming een zonnebril te dragen.
  • De volgende medicijnen moeten vermeden worden vanaf één week voorafgaand aan de operatie: aspirine, ibuprofen, Naprosine (en andere anti-inflammatoire middelen die het bloed kunnen verdunnen).

Tot slot is er nog één niet te meten, maar net zo min te onderschatten factor in uw herstel en dat is uw houding! Patiënten met een positieve en gezonde kijk op het leven genezen sneller. Stress en zorgen zijn ongrijpbare factoren die een negatieve uitwerking kunnen hebben op uw herstel.

Wilt u meer weten over de ingreep zelf? Bezoek dan ook onze pagina over de ooglidcorrectie.

Heeft u vragen voor ons?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.