}

Privacy Statement

Boerhaave Kliniek gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Boerhaave Kliniek deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Boerhaave Kliniek bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Boerhaave Kliniek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Boerhaave Kliniek vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, wanneer er geen behandelcontract gesloten is. Boerhaave Kliniek informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Boerhaave Kliniek informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Boerhaave Kliniek informeert patiënten indien Boerhaave Kliniek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Voor meer informatie kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming raadplegen:
Thijs de Graaf
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Dintelstraat 60
1078VV Amsterdam

privacy@boerhaave.nl

Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 088 - 40 00 200 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Vrijblijvend consult