Privacy Statement

Boerhaave Medisch Centrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Boerhaave Medisch Centrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Boerhaave Medisch Centrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Boerhaave Medisch Centrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Boerhaave Medisch Centrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, wanneer er geen behandelcontract gesloten is. Boerhaave Medisch Centrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Boerhaave Medisch Centrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Boerhaave Medisch Centrum informeert patiënten indien Boerhaave Medisch Centrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Voor meer informatie kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming raadplegen:
Thijs de Graaf
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Dintelstraat 60
1078VV Amsterdam

privacy@boerhaave.nl

Heeft u vragen voor ons?

Bel nu 020 - 30 500 30 of Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Vrijblijvend consult